۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن

رسالت :

 بیمارستان 12 فروردین کهنوج یکی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد که  با هدف تامین  ایمنی بیمار، ارتقاء کیفیت و گسترش خدمات درمانی  و تشخیصی به کلیه بیماران از طریق نظام اعتبار بخشی و طرح تحول نظام سلامت با تلاش و همکاری در کلیه سطوح ارائه خدمت  می نماید.

دورنما :

این مرکز با ارائه خدمات مطلوب و با مدیریت صحیح منابع و هزینه ها در راستای افزایش بهره وری گام برمیدارد ؛ بگونه ای که منافع مشتریان ، کارکنان و جامعه تامین و موقعیت بیمارستان تضمین شود   و به عنوان ایده آل  ترین بیمارستان استان تبدیل شود.

 

ارزشهای سازمانی  :

ما در بیمارستان 12 فروردین کهنوج ،مسئولیت پذیری ،احترام به   کرامت انسانی و رعایت اخلاق پزشکی، مشتری محوری، عدالت ، ارتقای مستمرکیفیت ،سلامت محوری، ارائه خدمات مبتنی بر شواهد ،رعایت حقوق و قانون مداری، رعایت اصول ایمنی بیماران و همکاران ،پاسخگویی ، ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم ،حفظ محیط زیست و مشارکت را جزو ارزشهای بنیادین خود می دانیم .

سیاست های اصلی سازمان:

-ارائه خدمات درمانی با بالاترین کیفیت ممکن و بهبود مستمر آن بر اساس امکانات و منابع موجود

-جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین در پیشبرد اهداف و توسعه مرکز با حفظ استقلال سیستم

-اجرای سیاستهای مالی و اداری با توجه ویژه به اصل اقتصاد مقاومتی

-جذب ،بکارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی مبتنی بر نیاز بیمارستان براساس سیاستهای سازمانهای بالادستی و وزارت بهداشت

-رعایت اصول ایمنی بیماران و کارکنان و کاهش مخاطرات و عوامل تهدیدکننده در راستای استانداردهای ایمنی و اعتباربخشی