۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن

مراجعین محترم

جهت ارتباط با مدیریت بیمارستان می توانید با شماره تلفن  0344320711 تماس حاصل فرمائید.