۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت

همکاران و همراهیان عزیز

واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان بر آن است تا جهت بهبود شرایط و سالم سازی محیط کار  با همکاری شما عزیزان آموزش هایی را در این زمینه و در قالب فایل PDF به شما ارائه نماید امید است با مطالعه آن قدمی در جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت برداریم. لذا از شما عزیزان درخواست می شود جهت مطالعه بیشتربر روی فایل مورد نظر خود کلیک نمائید.

1- آموزش استفاده از لوازم حفاظت فردی همراهان بیمار : در این فایل نکات آموزشی مورد نیاز به همراهان بیمار جهت رعایت هر چه بهتر بهداشت ارائه شده است.

2- کتابچه راهنما  پوشیدن و درآوردن لوازم حفاطت فردی با استفاده از علائم تصویری: در این فایل نحوه پوشیدن و درآوردن لوازم حفاطت فردی به همکاران آموزش داده شده است.

2.1- تصویری از ترتیب پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی : در این فایل تصویری نیز ترتیب پوشیدن و درآوردن لوازم حفاظت فردی آموزش داده شده است

3- لوازم حفاظت فردی مورد نیاز بخش اتاق عمل جراحی: پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش اتاق عمل فایل الکترونیکی در این خصوص تهیه گردید.

4-لوازم حفاظت فردی پرستاران بخش های بستری : پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش های بستری شامل: جراحی عمومی،جراحی زنان، اطفال، داخلی، زایشگاه، پست پارتوم فایل الکترونیکی در این خصوص تهیه گردید.

5-لوازم حفاظت فردی پرسنل CSSD: پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش CSSD  یا همان CSR فایل الکترونیکی در این خصوص تهیه گردید.

6-لوازم حفاظت فردی بخش های ویژه: این بخش ها شامل NICU, ICU , CCU و اورژانس می باشد که بر اساس نیاز سنجی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور فایل الکترونیک آن تهیه گردید.

7- لوازم حفاظت فردی آزمایشگاه:  پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش آزمایشگاه  فایل الکترونیکی در این خصوص تهیه گردید.

8- لوازم حفاظت فردی تاسیسات: براساس نیاز سنجی و همچنین وجود آلاینده های محیط کار به پرسنل تاسیسات لوازم حفاظت فردی موجود در فایل الکترونیک پیشنهاد می گردد که ملزم به رعایت آن می باشند.

8.1- تصویری از لوازم حفاظت فردی مورد نیاز تاسیسات: در این فایل تصویری؛ انواع لوازم حفاظت فردی به نمایش گذاشته شده است

9- لوازم حفاطت فردی انبار داری: در این فایل بر اساس وجود آلاینده های محیط کار لوازم حفاظت فردی مورد نیاز مشخص گردیده است.

10- لوازم خفاظت فردی مورد نیاز پرسنل آشپزخانه: در این فایل لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل آشپزخانه مشخص گردیده که ملزم به استفاده از آن می باشند.

11- لوازم حفاظت فردی رخت شوی خانه (لنژری): پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش لنژری لوازم حفاظت فردی مناسب پرسنل بخش طبق فایل الکترونیک می باشد

12- لوازم حفاظت فردی بخش تصویر برداری: پس از نیاز سنجی لوازم حفاظت فردی و همچنین اندازه گیری عوامل زیان آور بخش تصویر برداری لوازم حفاظت فردی مناسب پرسنل بخش طبق فایل الکترونیک می باشد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • اینستاگرام