۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

دستورالعمل موضوع ماده27قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ( مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي

ابلاغيه ماده 23

دستورالعمل ماده23 قانون الحاق

دستور العمل جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی

 

   دانلود فایل : ابلاغيه_دستورالعمل_جا_به_جايي_و_انتقال_كاركنان_96.pdf           حجم فایل 1016 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل موضوع ماده27قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ماده23 قانون الحاق.pdf           حجم فایل 909 KB
   دانلود فایل : ابلاغيه ماده 23.pdf           حجم فایل 109