۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بازدید دکتر شبیر رستمی ابوسعیدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به همراه مدیر درمان و رئیس اداره نظارت بر درمان وکارشناسان ستادی درمان از بيمارستان شهدای قلعه گنج، بیمارستان امام حسین (ع) منوجان، بیمارستان 12فروردین کهنوج جهت بررسی مشکلات و نحوه خدمت رسانی به بیماران در این بازدید دکتر رستمی از بخش‌های کووید 19 بیمارستان های بازدید کرده
بازیدمعاون درمان دکترشبیررستمی ابوسعیدی ومدیردرمان رئیس اداره نظارت ورئیس اداره تجهیز ات وکارشناس دفترفنی جهت نحوه خدمت رسانی وتشکروقدردانی ازپزشکان ‌پرستاران

بازدید دکتر شبیر رستمی