۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

صبح امروز
 دکتر شبیر رستمی ابوسعیدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به همراه کادر درمان این معاونت با حضور در انتقال خون جیرفت، برای کمک به بیماران نیازمند خون اهدا کردند.
 در همین راستا و با توجه به همکاری های مستمر دکتر رستمی و همکاران با پایگاه انتقال خون، جناب آقای بهزادی رئیس پایگاه انتقال خون از  معاون درمان و کارشناسان این معاونت با اهدا لوح قدردانی کردند.