۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

صبح امروز بازدید مشترک کارشناسان اداره نظارت بردرمان معاونت درمان با حضور  بازرسان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی شهرستان جیرفت صورت گرفت.
✅در این بازدید در مجموع  ۱۸ مطب پزشک و دندانپزشک و همچنین فروشگاه های کالای پزشکی و  بهداشتی در سطح شهر مورد بازدید قرار گرفت که ازاین تعداد ۳ فقره پرونده قضایی تشکیل و به واحد تعزیرات حکومتی معرفی گردید و به ۲ پزشک به دلیل عدم رعایت صحیح پروتکل های بهداشتی تذکر داده شد.