۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

معاون درمان: دکتر شبیر رستمی ابوسعیدی

گروه آموزشی: گروه تخصصی اورتوپدی
دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
شماره تماس: 43264516-034
شماره نمابر:  43264529-034