۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

آقای دکتر سینا حیدری(متخصص اورتوپدی)

  •  آدرس کرمان - جیرفت - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شفا

  •  تلفن 03443318501, 03443318502, 03443318503, 03443318901

 

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

پزشکی عمومی

درمانی,آموزشی

 

درباره بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت


 

تعداد تخت

247

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

CCU-جراحی عمومی-عفونی -اطفال-ارتوپدی-ICU داخلی -داخلی -جراحی مغز و اعصاب -nicu-ارولوژی-چشم-ENT-روانپزشکی-اورژانس-سوختگی--ICU جنرال-نوزادان

بخش های ستاره دار

اتاق عمل- تحت نظر اورژانس-دیالیز-اتاق عمل اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

جراحی عمومی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-شنوایی سنجی-داخلی اعصاب

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت

جراحی عمومی-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فیزیوتراپی-درمانگاه قلب-درمانگاه داخلی- درمانگاه ارولوژی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه اطفال-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-شنوایی سنجی-داخلی اعصاب