۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

ناب آقای رضا دهقان 

  •  آدرس کرمان ، رودبار جنوبی ، خیابان آزادی ، بیمارستان رودبار

  •  تلفن 03495230408

درباره بیمارستان رودبار


در حال حاضر ، بیمارستان رودبار واقع در شهرستان رودبار جنوب ، 32 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

32