۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

جناب آقای علی مسلمی مهنی

  •  آدرس کرمان ، شهرستان منوجان ، خیابان امام ، ربروی پمپ بنزین رازبان

  •  تلفن 03495332504, 03443301201

درباره بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

بیمارستان امام حسین (ع) منوجان ، در آبان ماه سال 13۹۲ تاسیس شد . بیمارستان امام حسین ( ع ) منوجان ، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی ، وابسته می باشد . در حال حاضر ، 47 تخت خواب فعال دارد .

تعداد تخت

47

بخش های بستری بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

درمانگاه داخلی - درمانگاه اطفال - جراحی عمومی - درمانگاه زنان و زایمان - عفونی - درمانگاه قلب

بخش های ستاره دار

تحت نظر اورژانس - تخت زایمان - دیالیز - لیبر - اتاق عمل جنرال - اورژانس سرپایی

بخش های کلینیکی بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

بستری اطفال - بستری داخلی - بستری جراحی عمومی - بستری جراحی زنان و زایمان - عفونی - بستری اورژانس - CCU

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام حسین (ع) منوجان

بستری اطفال - بستری داخلی - بستری جراحی عمومی - بستری جراحی زنان و زایمان - عفونی - بستری اورژانس - CCU