۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی گذراندن درس آشنایی با مبانی طب

ایرانی و مکمل به ارزش 2 واحد

 

به  اطلاع کلیه دانشجویان می رساند گذراندن درس مذکور برای مقاطع دکتری عمومی رشته پزشکی  و کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری و مامایی به صورت اجباری و بقیه دانشجویان به صورت اختیاری ارائه می گردد بدینوسیله به اطلاع می رساند دومین فراخوان ثبت نام و پذیرش دانشجویان در بازه زمانی 30 اردیبهشت ماه لغایت 15 خرداد ماه سال جاری در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس WWW.vums.ac.ir  امکان پذیر می باشد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader