۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير

شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت صبح امروز در محل دفتر معاون آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی، دانشجوئی، فرهنگی و رؤسای دانشکده ها و مدیران مربوطه، روز یکشنبه  مورخ ۱۱ خرداد در محل دفتر معاون آموزشی برگزار و تصمیمات تکمیلی در خصوص برنامه ریزی ادامه نیمسال  تحصیلی سال جاری اتخاذ گردید.

عناوین کلی مصوبات جلسه:

- مقرر گردید کلیه دروس تئوری همچنان به صورت مجازی (الکترونیک)  و دروس عملی طبق برنامه و گروه بندی دانشکده ها از تاریخ 1399/03/17 برگزار گردد.

- مقرر گردید کلیه اساتید، دانشجویان و پرسنل جهت حضور در محیط دانشگاه، بخش های بالینی و فضاهای آموزشی و خوابگاه ها در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام نموده  فرم مربوطه را تکمیل و در صورت فقدان علائم بیماری، فرم مربوطه را پرینت و پس از امضاء  به مسئولین مربوطه ارائه نمایند. 

- مقرر گردید حضور کلیه دانشجویان بر اساس رعایت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ملزومات بهداشتی از قبیل ماسک و... صورت پذیرد.

- مقرر گردید در خصوص تهیه اقلام بهداشتی شامل ماسک و محلول ضدعفونی برای خوابگاه ها توسط معاونت دانشجوئی و برای محیط های بالینی توسط معاونت های آموزشی و درمان در حد مقدورات اقدام لازم صورت پذیرد.

- مقرر گردید هر کدام از دانشکده ها موظف به اطلاع رسانی از طریق سایت مربوطه در خصوص برنامه زمانبندی برگزاری دروس عملی و اطلاع رسانی در خصوص تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات گردند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader