۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد

اعضای کمیته تمام وقتی و حق التدریس

آقای شفیعی             مسئول کمیته حق التدریس

خانم مشایخی           نماینده معاون آموزشی در کمیته حق التدریس

خانم نظری           مسئول امور هیأت علمی

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader