۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

•  تدوین خط و مشی‌های استانی فعالیت‌ها در شبکه ارائه خدمت فوریت‌های پیش بیمارستانی و بررسی و برآورد نیازهای منطقه تحت پوشش با توجه به جمعیت در زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های سازمانی.

• نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (تریاژ، انتقال و درمان‌های فوری بیماران و مصدومین در فوریت‌های پزشکی) در منطقه تحت پوشش در چارچوب نظام شبکه ارائه خدمات سلامت.

• مدیریت، نظارت و ارزیابی عملكرد مرکز ارتباطات، مراکز پیام و پایگاه‌های ۱۱۵ از جهت مطابقت با شاخص‌ها و استانداردها، فرایندهای طراحی‌شده و ظرفیت‌های قابل‌استفاده.

• برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و ارائه طرح‌های توسعه شبکه ارائه خدمت فوریت‌های پیش بیمارستانی، منابع انسانی، امكانات و تجهیزات پزشکی و ارتباطی و بررسی موقعیت‌های استقرار پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در منطقه تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه‌های پنج‌ساله مطابق قوانین.

• بررسی پوشش امدادی نقاط حادثه‌خیز و تلاش برای بهبود آن با همكاری سایر سازمان‌های ذی‌ربط در منطقه تحت پوشش و تدوین پیشنهادات منطقه‌ای و استانی در جهت پوشش فراگیر خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی.

• بهبود استاندارد و تکمیل پوشش کامل شبکه ارتباطی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، مراکز پیام و مرکز ارتباطات و رفع نقاط کور در حد امکانات و بررسی و استقرار فناوری‌های نوین ارتباطی و درمانی در شبکه ارائه خدمت.

• مسئول دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیرمترقبه برای انجام وظایف محوله.

• نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی در منطقه تحت پوشش در حوادث طبیعی (غیرمترقبه) و انسان‏ساز (عادی و گسترده) در سطوح دانشگاهی، استانی و همکاری و هماهنگی در سطوح قطب جنوب شرق و کشوری متناسب با سطح حادثه و وظایف محوله.

• تشكیل تیم‌های عملیات و ارزیاب در حیطه مأموریت‌های سازمانی.

• انجام پژوهش‌های کاربردی و HSR و بررسی‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل و پردازش اطلاعات استخراج‌شده از واحدهای تحت پوشش با توجه به شاخص‌ها، دروندادها و بروندادهای شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و حوادث.

• توانمندسازی نیروی انسانی به‌منظور افزایش آمادگی تیم‌های عملیاتی فوریت‌های پزشكی پیش بیمارستانی و سایر واحدهای مرتبط در منطقه تحت پوشش برای مقابله با تهدیدها و بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز به‌ویژه (cbrn) از طریق مانور، کارگاه آموزشی و...

• اجرای آموزش‌های عمومی مردم و ادارات، ارگان‌ها، در زمینه‌های خود امدادی و دگر امدادی، احیا، فوریت‌های پزشکی و...

• آموزش و ارزیابی فعالیت آمبولانس‌های مراکز درمانی و آمبولانس‌های خصوصی با همکاری مدیریت نظارت و ارزشیابی معاونت درمان و صدور کارت معاینه طبی و ارزیابی ظرفیت‌ها و در جهت استفاده از آن‌ها در سوانح و حوادث غیرمترقبه در سطح منطقه تحت پوشش.

• همکاری با سازمان‌های امدادی و برگزاری فعالیت‌های مشترک مانند مانورها و عملیات، کارگاه‌های آموزشی و با ادارت عضو کمیته‌های و کمیسیون‌های استانی در چارچوب مأموریت‌های سازمانی.

• نظارت، ساماندهی، ارتقاء خدمات و ارزشیابی وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی.

• هماهنگی و هدایت آمبولانس‌های ۱۱۵ در حال انتقال بیمار و اخذ سریع پذیرش از بیمارستان‌های مربوطه و هماهنگی اعزام بیماران به بیمارستان‌ها و نیز اعزام بین مراکز درمانی در سطح استان و استان‌های مجاور.

• مدیریت اعزام بیماران بین مراکز درمانی از طریق اخذ برنامه‌های آنکال و کشیک بیمارستان‌ها و وضعیت تخت‌های درمانی، اخذ پذیرش و نظارت مستمر بر اعزام بیماران بین مراكز درمانی (دولتی، خصوصی) سطح استان و استان‌های مجاور به‌صورت شبانه‌روزی و ارائه گزارش‌های آماری و تحلیلی به مسئولین.

• بررسی و برنامه‌ریزی به‌منظور افزایش ظرفیت توان اورژانس ۱۱۵ و ستاد هدایت امور درمان با توجه ایام ویژه مذهبی یا امنیتی استان و برنامه‌ریزی استقرارهای موردنیاز در ایام مذهبی و مناسبتی.

• برنامه‌ریزی برای بازدید اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه از اورژانس بیمارستان‌ها.

• بررسی الزامات شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و حوادث با رویکرد پدافند غیرعامل.

• بررسی نقاط قوت و ضعف شبکه فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی و حوادث در زمانه‌ای تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف (cbrn) با توجه به اصول پدافند غیرعامل.

• امکان‌سنجی طرح‌های نوآوری شده مرتبط با مأموریت‌های سازمانی و ارتقای فرایندهای جاری.

• فعالیت مستمر در ارتباط با دستیابی به شاخص‌ها و استانداردهای تعیین‌شده و سنجش كیفیت خدمات در منطقه تحت پوشش.

• تهیه و تدوین بانک‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های سازمانی.

• پاسخگویی  به استعلامات مراجع قضایی، انتظامی، بیمه‌ها، دادگاه‌ها و ...

• بررسی و رسیدگی به مشکلات بین اورژانس ۱۱۵ و مراکز درمانی از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... در خصوص بیمار فوریتی.

•  رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و شکایت گیرنده‌های خدمات از شبکه فوریت‌های پیش بیمارستانی، ستاد هدایت و... .

 • بررسی وضعیت تماس‌های تلفنی درخواست امداد و مشاوره و نیز پیگیری برخورد قانونی با مزاحمین تلفنی ۱۱۶ از طریق مراجع قضایی

• همکاری در برگزاری همایش‌ها و مراسم‌های کشوری و جهانی.