۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

  • اسحاق فهیمی پور

 

سمت:

 

  • معاون فنی عملیات مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 

مدرک تحصیلی:

 

  • کارشناس پرستاری

 

سوابق اجرایی

  • stuff اتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت              81-88

 

  • سرپرستار اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت          88-92

 

  • کارشناس مسئول eoc حوادث و فوریتهای پزشکی                 92-94 

 

  • کارشناس مسئول امور پایگاهها و نیروی انسانی                  94-96

 

     • معاون فنی عملیات اورژانس پیش بیمارستانی                   96-تا اکنون