۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

 • نام و نام خانوادگی:

محمد جواد کریمی نژاد

 

• سمت:

مسئول روابط عمومی

 

• مدرک تحصیلی:

کارشناس فوریتهای پزشکی

 

سوابق اجرائی :

1- کارشناس عملیاتی فوریت های پزشکی                             92 _ تا اکنون 

2-مسؤل پایگاه شهری دو جیرفت                             93 _97

3- مسؤل واحد انبار                                              96_97

4- مسؤل روابط عمومی مدیریت حوادث                  96 _ تا اکنون