۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

شرح وظایف روابط عمومی بر اساس آیین‌نامه نحوه فعالیت،وظایف و اختیارات روابط‌ عمومی و اطلاع‌ رسانی دستگاههای اجرایی (مصوبه هیئت دولت):

    - اجرای سیاست‌های اطلاع رسانی ‌

    - همکاری با رسانه‌های جمعی

    - پاسخگویی به شبهات و ابهام‌ها

    - تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان

    - اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها

    - ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان

    - نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه

    - مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک

    - افکار سنجی عمومی دستگاهی
    

    برخی از مهمترین شرح وظایف روابط عمومی در هر سازمان به شرح ذیل است:
    

    1- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های دستگاه:

    الف- شرکت در جلسات مهم سازمانی

    ب- ارتباط مستقیم و مستمر با مسوولان سازمانی

    ج- شرکت در گردهمائی ها و همایش های سازمانی

    د- حضور در ماموریت های داخلی

    ر- دریافت گزارش فعالیتها، طرحها و برنامه های بحثهای مختلف سازمان

    ز- جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیازسازمانی
    
    2- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل  مخاطبان سازمان با مسوولان دستگاه مربوط از طریق:

    الف- برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی

    ب-هماهنگی جهت  برگزاری ملاقات عمومی مدیران سازمانی با دینفعان
    
    3- برقراری ارتباط با سایر نهادهای 
    
    4- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسوولان  سازمان
    
    5- تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و پیامهای   سازمان و انتشار آنها
    
    6- اطلاع رسانی به موقع وعده های مسوولان سازمان به منظور انعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از سازمان
    
    7- بررسی مطالب مطروحه در رسانه های مرتبط  به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگوئی در صورت لزوم
    
    8- انعکاس فعالیتها، برنامه ها و طرحهای دستگاه مربوطه به  ذینفعان  از طریق:

    الف- برپائی نمایشگاهها

    ب- انتشار نشریه داخلی در چهارچوب قوانین مصوب

    ج- تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای  سازمان و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
    
    9- نظارت براجرای امور انتشاراتی  سازمان
    
    10- برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعات و جلسات سخنرانی
    
    11- انجام برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری
    
    12- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظائف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسوولان  سازمان
    
    13- مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میهمانیهای رسمی
    
    ۱4- سخنگوئی  سازمان