۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

1- کلیه امور مربوط پایگاه‌های اورژانس 115 شهری و جاده‌ای زیر نظر اداره امور پایگاه‌ها و عملیات کنترل و راهبری می‌شوند.

2- وظیفه برنامه‌ریزی پایگاه‌ها

3- پیگیری و رفع مشكلات رفاهی، تجهیزات پزشكی 

4- سایرمسائل مربوط به پرسنل از قبیل محاسبه ساعت کارکرد، مرخصی

5- اطلاع‌رسانی و همچنین ارسال وسایل مصرفی و رفاهی و پزشكی (تجهیز پایگاه)

6- نظارت بر بهداشت و نظم اداری پایگاه‌ها

7- فراخوان نیرو در حوادث غیرمترقبه و استقرارها به مناسبت مراسم‌های مختلف را بر عهده دارد. 

8- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت

9-  بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش واحدها

10-  تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

11-  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاهها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

12-  اولویت بندی در احداث پایگاه و راه اندازی واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استانداردهای کشوری و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

13-  تعیین نیازها و اولویت ها در توزیع منابع گسترش واحدها و برآورد نیروی انسانی و تجهیزاتی لازم

14-  نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و فنی در بکارگیری نیروی انسانی

15-  پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای  اورژانس پیش بیمارستانی و ایجاد هماهنگی با مراکز درمانی

16-  تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه شاخصهای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای اجرایی

17-  تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریتهای پزشکی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان

18- گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود در نظام ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد راه حل مناسب

19- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

20- انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و منابع مالی منطقه

21- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق.

22-  بررسي موقعيتهاي استقرار پايگاهها ی اورژانس 115در منطقه تحت پوشش و تطبيق آن با طرح پوشش فراگيرو برنامه هاي پنج ساله

23-  تهيه و جمع آوري اطلاعات و نقشه و شناسنامه پايگاهها درمنطقه تحت پوشش

24- نظارت  برتوزيع تجهيزات پزشكي اورژانس هاي 115 درمنطقه تحت پوشش

25- تهيه اولويت هاي تخصيصي آمبولانس

26- تهيه اولويت هاي تخصيصي كانكس

27- تهیه  برنامه ماهیانه پرسنل 115