۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

1- تجهیز همه پایگاه های اورژانس به لوازم اداری ، زیستی و تجهیزات پزشکی

2- راه اندازی کارواش جهت شستشوی آمبولانس ها در ستاد مرکزی

3- نصب ژنراتور برق اضطراری ستاد هدایت عملیات بحران EOC

4- آسفالت محوطه ستاد مرکزی مدیریت حوادث

5- ساخت و تجهیز ساختمان پایگاه جاده ای زهکلوت

6- راه اندازی و افتتاح پایگاه جاده ای دهنوفتح المبین

7- راه اندازی و افتتاح پایگاه جاده ای میانچیل (دهپیش)

8- راه اندازی و افتتاح پایگاه جاده ای صولان

9- پیگیری و تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی تبصره 4 ماده 2 به تبصره 3

10- پیگیری و اخذ سهمیه کاردانی فوریتهای پزشکی جهت پرسنل امدادگر ( 5 نفر کرمان – 10 نفر بم )

11- تامین اعتبار و ساخت پایگاه شهری یک جیرفت جنب کشت و صنعت

12- تامین اعتبار و برگزاری مناقصه و شروع ساخت ساختمان ستاد مرکزی

13- تامین و تجهیز خودروی ارتباطی مرکز مدیریت حوادث

14- پیگیری تعویض آمبولانس های فرسوده و افزودن 22 دستگاه اسپرینتر 315

15- تامین اعتبار و ساخت سایه بان های آمبولانس ها

16- تامین اعتبار و ساخت ساختمان پایگاه مردهک

17- برگزاری مؤفق مانور بزرگ زلزله جنوب شرق

18- بازسازی اساسی  ساختمان و تجهیز پایگاه سرراس

19- خرید 2 عدد کانکس جدید جهت کمپ های نوروزی

20- تامین لوازم ورزشی جهت ستاد و بعضی پایگاه های عملیاتی

21- تامین 3 دستگاه آمبولانس کمک دار جهت مناطق صعب العبور

22- نصب دوربین های حفاظتی در ستاد و پارکینگ آمبولانس ها

23- حصار کشی پایگاه جاده ای شهرک آزادگان

24- تعویض و نوسازی دکل ارتباطی ستاد مرکزی مدیریت حوادث

25- نصب و راه اندازی دکل ارتباطی مردهک

26- نصب و راه اندازی وسایل ازتباطی جبالبارز

27- گرفتن مجوز جهت استخدام فارغ التحصیلان فوریت های پزشکی

28- تامین اعتبار هزینه ساخت پایگاه بارگاه و برگزاری مناقصه آن

29- تجهیز پایگاه های گرمسیری به اسپلیت

30- تعویض تشک های فرسوده پایگاه ها

31- خرید 7 دستگاه AED برای پایگاه های شهری

32- نصب درب برقی جهت پایگاه های پلیس راه و شهری سه جیرفت2

33- پیگیری جهت راه اندازی پایگاه های روستایی با معاونت بهداشتی ( 12 مصوب – 7 پیشنهادی )

34- تامین اعتبار و خرید 30 دستگاه بیسیم هایترا و 2 دستگاه ریپیتر

35- راه اندازی و افتتاح پایگاه جاده ای چاه حسن رودبار 25/11/1395

36- راه اندازی و افتتاح پایگاه جاده ای مهروییه فاریاب 30/11/1395

37- اخذ مجوز 10 نفر امدادگر جهت کاردانی فوریت های پزشکی مرحله سوم

38- راه اندازی و افتتاح پایگاه های نودژ،رمشک و پنگ

39- دولتی کردن خدمات پایگاه ها و حذف شرکت

40- استقلال امور مالی از معاونت درمان

41- راه اندازی اتوماسیون عملیاتی و نصب GPS بر روی خودروهای عملیاتی