۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

کوروش سنجری 

سمت:

کارشناس نظارت و کنترل کیفیت

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری