۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

                                                                                

 

 

 

نام و نام خانوادگی:                                                                                                                              

 

  • محمود آزادی زاده

 

سمت:

  • مسئول واحد آموزش و پژوهش مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

مدرک تحصیلی:

  • کارشناس فوریتهای پزشکی