۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

                                                                                     

                                                                                         

 

 

 

نام و نام خانوادگی:                                                                                                                              

  • محمد امین کریمی سلطان آبادی 

 

سمت:

  • کارشناس  واحد آموزش و پژوهش مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

مدرک تحصیلی:

  • کارشناس فوریتهای پزشکی