۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

شرح وظایف واحد آموزش:

 1-   تدوین نیاز سنجی و نظارت بر برنامه های آموزشی مرکز و ارزیابی میزان اثر بخشی دوره ها

 2-   برنامه ریزی جهت همسان سازی آموزش های ارائه شده در پایگا های 

 3-  اجرای برنامه های مستمرآموزشی وباز آموزی برای کارکنان اورژانس115 منطقه تحت پوشش

 4-   تدو ین برنامه های آموزش پرسنل آمبولانسهای خصوصی و نظارت بر نحوهء  اجرای  آن

 5-     نظارت بر پیگیری برنامه های آموزشی اورژانس های شهرستان ها 

 6-   ارزیابی کمی وکیفی برنامه های آموزشی اجرا شده 

 7-  نظارت بر تهیه جزوه – پمفلت – پوستر و ... جهت آموزش همگانی

 8-    نظارت بر تهیه مطالب علمی ، آموزشی و فرهنگی جهت نشریات داخلی ، صدا وسیما و سایت اینترنتی اورژانس 115

 9- اقدام به تهیه جدیدترین متون علمی در زمینه اورژانس وحوادث جهت رفع نیازهای آموزشی پرسنل 115

 10-   نظارت بر بانک اطلاعات آموزشی کارکنان اورژانس 115 و به روز رسانی اطلاعات آنان

 11- شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی و نمایشگاه ها مرتبط با اورژانس 115 

 12- انتخاب افراد آموزش دیده بعنوان مربی آموزشی در رده های مختلف آموزش( رابطین آموزش )

 13- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهت برگزاری نمایشگاه های سلامت

 14-  همکاری  و تعامل آموزش با دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط در صورت نیاز از جمله دانشگاههای دیگر، هلال احمروفدراسیون پزشکی و ...

15-  برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات کنترل کیفیت و تدوین الگوریتم ، استاندارد، استراتژی و پروتکل های ، درمانی در جهت بهبود روش ها وارتقاء کیفیت خدمات اورژانس و ابلاغ آن به کلیه پایگاه ها (دبیر کنترل کیفیت)

 16- پیگیری مصوبات جلسه کنترل کیفیت و نظارت بر عملکرد واحد ها

 17-  تدوین برنامه های آموزشی لازم در جهت ارتقاء علمی  تکنسین ها  و پرستاران(تحت برنامه های آموزش مداوم)

 18-  توجه به نیازهای آموزشی منطقه ای و طراحی برنامه های آموزشی در این زمینه

 19-   برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون های داخلی

 20-  همکاری  جهت ترجمه و تالیف کتب آموزشی بر اساس جدید ترین گاید لاین هاجهت پرسنل اورژانس 115 (در صورت موافقت مدیریت )

 

  شرح وظایف پژوهش

در شرایط کنونی، توسعه سازمان ها وابسته به فعال سازی و شکوفایی توانایی‌های درونی سازمان هاست و برای پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان لزوما می بایست راهکارهایی اجرایی و سازگار با محیط و متناسب با منابع در دسترس، پیدا نمود. یافتن این راهکارها جز با کار پژوهشی و بر پایه اندیشه‌های بومی میسر نیست.تحقیق و پژوهش به عنوان متولی انجام  طرح های تحقیقاتی به دنبال بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان در عرصه ملی و بین الملی و برقراری ارتباط فعال با مدیران و و سیاست گزاران به منظور تحقق نظام مدیریتی مبتنی بر دانش در این مرکز می باشد. با عنایت به این موضوع ریزشرح وظایف واحد پژوهش

 

 1- اطلاع رسانی در مورد بخشنامه های پژوهشی

 2-  بررسی مقدماتی طرح های پژوهشی ارائه شده توسط پرسنل مرکز و دانشجویان

 3-    جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه  نیاز ها و اولویت های پژوهشی مرکز اورژانس ش

 4-   برقراری ارتباط با جراید و  مجلات  علمی پژوهشی کشور به منظور انتشار مقالات علمی

 5-   ارزیابی مقالات و ارائه خلاصه مقالات به کمیته پژوهشی جهت تایید و انتشار

 6-  انجام تمهیدات جهت انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی همچنین خبر نامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

 7-     پیگیری برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی و پژوهشی

 8-    ایجاد بانک اطلاعاتی آمار روزانه ماموریتهای مرکز و بایگانی آن برای کلیه امور مذکور

 9-     تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت ها