۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

                                                                          

 

 

نام و نام خانوادگی:

  • اخمد برخوری مهنی

 

سمت:

 

  • مدیر امور مالی و مسؤل حسابداری

 

مدرک تحصیلی:

 

  • کارشناس بهداشت

 

سوابق اجرایی

  • مسؤل واحد گسترش بهداشت عنبرآباد                                   87-88

 

  • مدیر مالی شبکه و مرکز بهداشت عنبرآباد                             89-90

 

  • رئیس اداره رسیدگی اسناد مالی دانشگاه علوم پزشکی               90-93

 

  • مدیر مالی بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت                        93-94 

 

    • کارشناس رسدگی اسناد مالی دانشگاه علوم پزشکی                97-98

      

    • مدیر مالی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی جیرفت        97-تا کنون