۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر نادر پورجمالی با اشاره به وضعیت پروژه های این دانشگاه اظهار داشت: طی دو افتتاحیه اصلی دانشگاه یکی در تیر ماه 98 با حضور مقام عالی وزارت بهداشت 63 پروژه با 20 هزار مترمربع زیربنا و اعتبار اولیه 36 میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افزود: خردادماه سالجاری هم  به شکل ویدئو کنفرانس 30 پروژه با 21 هزار متر مربع و اعتبار اولیه 63 میلیارد تومان افتتاح شد که تقریبا دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جزو 5 دانشگاهی بود که برای سری نخست این ایین افتتاحیه به صورت مجازی با عنوان پویش ره سلامت انتخاب شد.

پورجمالی با بیان اینکه حدود 57 پروژه با زیربنای 24 هزار متر مربع و با اعتبار اولیه 64 میلیارد تومان در دست اجرا داریم، تصریح کرد: تلاش داریم 12 پروژه بهداشتی، درمانی و اداری در بهمن ماه سالجاری با زیربنای 8 هزارو 700 متر مربع و اعتبار اولیه 23 و نیم میلیارد تومان افتتاح شوند و درشرایط تورم کمر شکن و اینکه پیمانکاران راضی به ادامه کار نیستند ما پروژه ها را متوقف نکرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در راستای بیماری کووید 19 هم برنامه ای جابجائی بیمارستان زنان از بیمارستان ایت الله کاشانی در حال انجام است جهت تحقق این برنامه با انتقال به بلوک زایمانی بیمارستان امام خمینی جیرفت با 6 هزار متر مربع زیربنا و 88 تخت بستری اماده شده است و در حال تکمیل برخی تجهیزات هستیم که به زودی جابجائی  صورت خواهد گرفت و بیمارستان کاشانی تبدیل به مرکز بستری بیماران تنفسی و کرونا خواهد شد.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: فضای فیزیکی و تجهیزات لازم در این بیمارستان فراهم شده تا جابجایی صورت گیرد بخش زنان از این بیمارستان به بیمارستان امام خمینی که از ابتدا برای این کار طراحی شده منتقل میشود  این بلوک زایمانی 14 ال دی آر و مجهز به 8 اتاق عمل است که تقریبا تا سالها از اتاق عملهای جدید بی نیاز خواهیم بود.