۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور

معاونت غذا و دارو

تلفن:43214511-03

فاکس:43214511-034 

مدیریت دارو و مخدر

تلفن:43213568-034

فاکس:43213568-034

مدیریت غذا

تلفن:43214094-034

فاکس:43214511-034

مدیریت آزمایشگاه

تلفن:43214095-034

فاکس:43214511-034

 


 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader