۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

 

 

نام و نام خانوادگی :فوزیه رفعتی

 

مدرک تحصیلی:PhD  پرستاری

 

سمت :استادیار

 

شماره تماس:03443316752

 

ایمیل:rf.rafati@jmu.ac.i

شرح وظایف