۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد

 

نام و نام خانوادگی:معصومه السادات عابدی

مدرک تحصیلی: کارشناس زبان و ادبیات فارسی

سمت: مسئول آموزشی و کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

شماره تماس: 03443314359

ایمیل: m.abedi@jmu.ac.ir

 

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه اقتدارنژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط

سمت: کارشناس آموزشی

شماره تماس: 03443314359

ایمیل: f.eghtedarnejad@gmail.com

 

 

شرح وظایف

 

 

 


 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader