۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

               

 

نام و نام خانوادگی: مطهره پیله ورزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد داخلی و جراحی

سمت: مدیر گروه

شماره تماس

ایمیل: m.pilevarzade@jmu.ac.ir

 

شرح وظایف