۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

برای دیدن برنامه کلاسی پرستاری 99 در نیمسال دوم 1400-99 اینجا کلیک نمایید 

برای دیدن برنامه کلاسی پرستاری 98 در نیمسال دوم 1400-99  اینجا کلیک نمایید

برای دیدن برنامه کلاسی پرستاری 97 در نیمسال دوم 1400-99  اینجا کلیک نمایید.