۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر

طرح درس های گروه مامایی

نیم سال دوم سال تحصیلی99-98

اختلال عملکرد جنسی

مدرس: خانم ندا دستیار

اصول و فنون مامایی

مدرس:خانم مهین بلوچی

بارداری زایمان 4

مدرس :خانم مهین بلوچی

انگل شناسی

مدرس :خانم  زهرا برزین

فیزیولوژی 2

مدرس:خانم دکتر هدایتی

 

 

 

 

 
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader