۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

 به اطلاع کلیه دانشجویان مامایی ورودی 94 می رساند که امتحان کتبی پره فاینال 1 ،1397/12/15 ساعت 8 صبح و امتحان کتبی پره فاینال 2 ،1398/2/18 می باشد.