۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت

نام و نام خانوادگی: اعظم امیریان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

سمت:مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)

شماره تماس:

ایمیل: a.amirian93@gmail.com

شرح وظایف