۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير

 مهندس مهران محمودی                          مدیر امور اداری
        مدرک           ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
         سوابق

        معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان عنبرآباد

       مدیر شبکه بعداشت و درمان شهرستان عنبرآباد

   مدیر امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader