۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی
۱۳۹۹ جمعه ۵ ارديبهشت
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی به علت کرونا
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی به علت کرونا
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی
روز ملی اهدای عضو
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
روز ملی اهدای عضو
روز ملی اهدای عضو
روز جهانی خانواده
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ ارديبهشت
برگزاری کلاس مهرتهای رفتاری به مناسبت روز جهانی خانواده
روز جهانی خانواده
روز جهانی بهداشت دست
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت
روز جهانی بهداشت دست
روز جهانی بهداشت دست
پویش ملی بهار همدلی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت
کارکنان بیمارستان امام خمینی به پویش ملی بهار همدلی پیوستند
پویش ملی بهار همدلی
روز کارگر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت
جشن روز کارگر در بیمارستان
روز کارگر
جشنواره غذای سالم
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين
جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت
جشنواره غذای سالم
مانور در بیمارستان
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين
مانور آمادگی طرح اضطرار فرودگاه جیرفت
مانور در بیمارستان
همایش ورزش صحبگاهی به مناسبت روز جهانی بهداشت
همایش ورزش صحبگاهی به مناسبت روز جهانی بهداشت
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۲ فروردين
همایش ورزش صحبگاهی به مناسبت روز جهانی بهداشت در محوطه بیمارستان ....
همایش ورزش صحبگاهی به مناسبت روز جهانی بهداشت