بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت
کد : 37239      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين تعداد بازدید : 591

تقویم آموزش همگانی

تقویم آموزشی

                     بسمه تعالی

                      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

                           بیمارستان امام خمینی ( ره)

                           برنامه آموزش همگانی بر حسب روز های خاص شش ماهه اول سال 1398(ساعت 10 صبح)

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزش همگانی در شش ماهه اول سال 1398(ساعت 10 صبح)