بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت
کد : 34640-20556      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳ ارديبهشت تعداد بازدید : 570

اخبار | مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی

مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی
مجزا شدن بخش های بیمارستان به دو فیلد تنفسی و غیرتنفسی به علت کرونا