۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

 

      مهندس اطهره شهدادی

          کارشناس مسئول آمار دانشگاه

       شماره تماس: 43315405
       
           ایمیل :  a.shahdadi@jmu.ac.ir

   


 

         مهندس حامد افضلی گروه 

 

           کارشناس مسئول شبکه
           شماره تماس: 43315405

       
          ایمیل :  h.afzali@jmu.ac.ir

 

        مهندس  صائب اعظمی ساردو 

 

           کارشناس مسئول اتوماسیون
           شماره تماس: 43315405
          

           ایمیل :  sa.azami @jmu.ac.ir

       

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانه خصوصی
  • آدرس خبری
  • نقشه سایت