۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

ردیف

نام و نام خانوادگی

شهر/مرکز

شماره تماس

ایمیل

1

خانم مهندس  پورشاهرخی

جیرفت/آموزشی

 

 

2

خانم مهندس افشارمنش

جیرفت/معاونت دانشجویی

43317303

 

3

خانم مهندس  میرزایی

بیمارستان امام خمینی (ره)

43318501

m.mirzaee@jmu.ac.ir

4

مهندس   بیگنه

بیمارستان امام خمینی (ره)

43318501

 

5

مهندس درینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

43318501

 

6

مهندس حسینی

بیمارستان کاشانی

43263957

 

7

خانم مهندس  رشیدی

بیمارستان کاشانی

43263957

 

8

مهندس فاریابی

بیمارستان کاشانی

43263957

 

9

مهندس خوروش

بیمارستان 12 فروردین

 

h.khorvash@jmu.ac.ir

10

مهندس محمدی

بیمارستان 12 فروردین

 

 

11

خانم مهندس  جهانبین

معاونت درمان

43264518

 

12

مهندس جهانگیری

قلعه گنج/مرکز بهداشت

 

 

13

مهندس رحمانی

قلعه گنج/ بیمارستان شهدا

43391065

 

14

مهندس حاجبی

رودبار/بیمارستان سیدالشهدا

43366662

 

15

مهندس نارویی

رودبار/بیمارستان سیداشهدا

 

 

16

خانم مهندس  راوند

رودبار/مرکز بهداشت

 

 

17

مهندس صمیمی

منوجان/بیمارستان امام حسین

43301205

 

18

مهندس سراجی

منوجان/مرکز بهداشت

 

 

19

مهندس محمودی

جیرفت/سامانه سیب

43266022

 

20

خانم مهندس  سلیمانی

جیرفت /غذاودارو

43214511

 

21

مهندس افتخاری

جیرفت/مرکز بهداشت

43215718

 

22

مهندس حسن محمدی

جیرفت/معتونت دانشجویی

43318404

 

23

مهندس رئیسی

کهنوج/مرکز بهداشت

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانه خصوصی
  • آدرس خبری
  • نقشه سایت