۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

 اهداف و وظایف:

 


  ۱- پیاده سازی اتوماسیون آماری دانشگاه

  ۲- ساماندهی گردش آمار واطلاعات

  ۳- شناسایی شاخصها واقلام آماری و اطلاعاتی

  ۴- ارتقاء فرهنگ آماری

  ۵- آموزش وتوانمندسازی کارشناسان

  ۶- پاسخگویی به آمارهای درخواستی

  ۷- انتشار اطلاعات در قالب سالنامه آماری 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • بیانه خصوصی
  • آدرس خبری
  • نقشه سایت