۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

 نام: پرویز

نام خانوادگی :خجسته 

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت اجرائی                                                                                                                     

مسئولیت : حراست مرکز بهداشت شهرستان کهنوج 

شماره تلفن مستقیم 43231305

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader