۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور  

  سامانه پست الکترونیکی

  هر سازمانی جهت انجام مکاتبات رسمی و اداری نیازمند استفاده از آدرس ایمیل معتبر با دامنه سازمانی خاص می باشد. در واقع آدرس ایمیل سازمانی نشانگر هویت، اعتبار متن و محتویات ارسالی محسوب می شود. امروزه در بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی و معتبر نیز استفاده از آدرس ایمیل دانشگاهی یکی از شروط اصلی اعتبار سنجی می باشد.

 

نظر شما :
captcha
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader