۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور   تعداد بازدید : 203

  

 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر


• انجام واکسیناسیون بر اساسدستورالعمل کشوری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی  در مرکز بهداشت شهرستان  کهنوج به صورت رایگان؛

• تأمین و توزیع واکسن در مراکز و پایگاههای دولتی و خصوصی؛
• دریافت گزارش، ثبت پورتال  و بررسی کلیه موارد عوارض ناخواسته ناشی از تلقیح واکسن؛
• بیماریابی و درمان بیماران مبتلا به سل تا بهبودی کامل به صورت رایگان؛
• دریافت و ارسال گزارش تلفنی و بررسی کامل بیماران مبتلا به فلج شلاندامها با هدف ریشه کنی بیماری فلج اطفال؛
• شناسایی، ثبت پورتال  و بررسی موارد مشکوک بهابتلا به بیماری سرخک و سرخجه مادرزادی با هدف حذف این بیماریها در کشور؛
• دریافت گزارش و فراخوان و انجام واکسیناسیون کامل موارد حیوان گزیدگی در جهتپیشگیری از ابتلا به هاری؛
• شناسایی، ثبت پورتال،  گزارش و بررسی کلیه موارد مشکوک به ابتلابه بیماری سیاه سرفه، دیفتری، کزاز، بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند: تبمالت، سالک، تب های خونریزی دهنده، انفلوانزا با منشأ حیوانی ؛
• دریافت گزارش ،بررسی و کنترل موارد ابتلا به شپش سر از مدارس و سایر مکانهای تجمعی؛
• مشاوره وشناسایی افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی در زمینه خطر ابتلا به بیماری ایدز، درمانو پیگیری مواردHIV مثبت در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ( مرکز دگمه چی)
• شناسایی، گزارش و ثبت پورتال بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن،واکسیناسیون گروههای در معرض خطر شغلی و افراد در معرض تماس با این بیماران مانندافراد خانواده به صورت رایگان؛
• شناسایی، بررسی، گزارش و درمان بیماران مبتلابه مالاریا به صورت رایگان؛
• شناسایی و بررسی موارد مبتلا به مننژیت و پیشگیریموارد تماس در موارد مننژیت مننگوککی؛
• جمع آوری وانتقال نمونه های آزمایشگاهیبیماران مشکوک به سرخک، انفلوانزا،سرخجه مادرزادی،بوتولیسم، تب های خونریزی دهنده،فلج شل حاد، سیاه سرفه و غیره؛
• پیشگیری و کنترل بیماریهای اسهالی با تأکید بربیماری وبا و اسهال حاد خونی؛
• انجام طرح های سالانه ایمن سازی تکمیلی فلج شلحاد در کودکان کمتر از 5 سال؛
• انجامطرح های واکسیناسیون همگانی مثل سرخک و سرخجه و هپاتیت در گروهه ای سنی خاص؛
• پایش و نظارت بر نحوه عملکرد و روند خدمت رسانی در مراکز و پایگاههایتابعه.

  • براي گزارشات تلفني نيز شماره تلفنهاي 43204770آماده گزارش گيري مي باشد.

نظر شما :
captcha
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader