۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور  

 واحد سلامت خانواده با هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروه های هدف (نوزادان، کودکان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار) ارائه خدمت می کندکه اهم وظایف این گروه به شرح ذیل  می باشد:

برنامه ریزی و تدوین برنامه عملیاتی،

شناسایی مشکلات و تدوین برنامه مداخله ای ،

پیگیری  اعتبارات واحد سلامت خانواده ،

نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل،

افزایش آگاهی ،نگرش و تغییر رفتار جامعه در خصوص مسائل و مشکلات بهداشتی

هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت جهت پیشبرد اهداف‌،

مشارکت درتعیین محل اشتغال پرسنل

برآورد و تهیه لیست توزیع اقلام برنامه باروری سالم و مکمل ها ی برنامه های کودکان و مادران سالمندان و میانسالان و نوجوانان

جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های برنامه های واحد

پايش و ارزشیابی فعاليت هاي مراكز خدمات جامع سلامت شهری و پایگاههای سلامت و بیمارستانهای دوستدار کودک  در خصوص برنامه های بهداشت خانواده

برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي مناسبت هاي سلامت

نظارت بر نحوه آموزش و مشاورهای پیش از ازدواج و کلاسهای آمادگی زایمان

نظارت بر فعاليت هاي مرکز جامع تکامل کودکان

انجام پژوهش‌های کاربردی

نظر شما :
captcha
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader