۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر حجت میرساردو

مدرک تحصیلی:متخصص جراحی مغز و اعصاب

رتبه علمی:استادیار