۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور

نام و نام خانوادگی:دکتر بهاره کرمانی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم 

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سمانه کوهستانی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم 

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر محسن پورشاهرخی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader