۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر

مدیر گروه 

نام و نام خانوادگی:دکتر سینا حیدری

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر شبیر رستمی

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر حمیدرضا پورطاهری

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader