۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر مطهره حسینی

مدرک تحصیلی:متخصص پوست

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر زینب عظیمی

مدرک تحصیلی:متخصص پوست

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader