۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر

نام و نام خانوادگی:دکتر صدیقه طاهری

مدرک تحصیلی:متخصص رادیولوژی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر ساره مسلمی

مدرک تحصیلی:متخصص رادیولوژی

رتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 43317902-034

..............................................................................

 
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader